Livsmedel

Genetiskt modifierade livsmedel är säkra. Genetiskt modifierade livsmedel får inte släppas ut på marknaden, om de inte beviljats ett tillstånd i EU. Alla genetiskt modifierade material går i EU igenom ett strängt godkännandeförfarande, som bl.a. inkluderar ett utlåtande från europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) om den genetiskt modifierade produktens säkerhet. Godkända genetiskt modifierade material har ingen skadlig inverkan på människans, djurs eller miljöns hälsa. 


Ett omnämnande om genetisk modifiering i påskrifterna på förpackningen. I ingrediensförteckningen omedelbart efter den genetiskt modifierade ingrediensen skall stå omnämnandet ”genetiskt modifierad/modifierat” eller till exempel "framställd/framställt av genetiskt modifierad soja”.

Tillsynen över genetiskt modifierade livsmedel utgör en del av den sedvanliga livsmedelstillsynen som bygger på näringsidkarens egenkontroll. För livsmedelstillsynen i praktiken svarar de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna och Eviras besiktningsveterinärer i enlighet med instruktioner från Evira. Tullverket utövar för egen del också tillsyn över genetiskt modifierade livsmedel.

Mer om detta på vår webbplats Genetiskt modifierade livsmedel