Genetiskt modifierade utsäden

I Evira är syftet med tillsynen över utsäden att säkerställa att utsäden på marknaden uppfyller kraven i författningarna.

Mer om detta Genetiskt modifierade utsäden