JSM: Antti-Jussi Oikarinen utnämns att leda Landsbygdsverket för viss tid

15.2.2017

Jord- och skogsbruksministeriet utnämner agronomie- och forstmagister Antti-Jussi Oikarinen till överdirektör för Landsbygdsverket för viss tid från och med den 1 maj 2017. Oikarinen har arbetat som avdelningsdirektör vid Landsbygdsverket sedan 2015 och varit första ställföreträdare för överdirektören vid verket.

Läs jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande.

Teman: