JSM: Ändringar i tvärvillkoren för jordbruksstöd

1.2.2018

Regeringen godkände i dag en förordningsändring som innebär vissa ändringar i djurens välbefinnande och medicinsk behandling av djur i tvärvillkoren för jordbruksstöd. En ny sak i tvärvillkoren är kravet på djurskötarnas kompetens. Förordningen träder i kraft den 6 februari 2018.

Läs mer om jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande.