JSM: E-tjänst bidrar till ekologisk certifiering av naturprodukter

26.6.2018

Jord- och skogsbruksministeriet främjar certifiering av naturprodukter som ekologiska genom att utveckla en e-tjänst där skogsägare kan ange att de vill uppfylla kraven på certifierad ekologisk produktion. Tjänsten är klar för användning år 2019.

Läs mer om jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande.