Mavi: Guiden om tvärvillkor har utkommit – ett flertal lättnader i villkoren

12.3.2018

Livsmedelssäkerhetsverket och Landsbygdsverket har publicerat guiden Tvärvillkor 2018. Guiden som utkommer varje år innehåller en sammanställning av de tvärvillkorskrav som måste följas som ett villkor för de flesta jordbrukarstöden. Ändringarna jämfört med i fjol kan läsas i kapitlet Nytt 2018 i nätutgåvan.

Ett flertal lättnader har införts i de nationellt föreskrivna tvärvillkorskraven. Från kraven som gäller livsmedelshygien har man slopat till exempel anmälan om ett primärproduktionsställe till livsmedelstillsynen, underhåll och test av mjölkmaskiner samt noteringar om temperaturen på mjölk i gårdstankar.

Läs mer om Landsbygdsverkets meddelande.