JSM: Första finska företag med på listan över företag som får exportera griskött till Kina

12.10.2016

Ansträngningarna för att exportera finskt griskött till Kina har tagit ett avgörande kliv. Enligt den kinesiska myndigheten som kontrollerar företag som vill komma in på den kinesiska marknaden finns det finska företaget Atria Oyj nu med på myndighetens offentliga lista. Detta innebär att Atria är godkänt för export till Kina. Godkännandet ska ännu bekräftas av den kinesiska myndigheten.

Pressmeddelande av jord- och skogsbruksministeriet

Teman: