Elektroniska tjänster

MEVI-datasystemet

En leverantör av skogsodlingsmaterial som finns i registret över leverantörer av skogsodlingsmaterial kan registrera sig som användare av webbtjänsten för skogsodlingsmaterial. I webbtjänsten kan kunderna göra anmälningar om insamling av frön, ansöka om stambrev och anmäla om frö- och plantpartie...