Fakturering

Fakturering

Livsmedelssäkerhetsverket hanterar och arkiverar inköpsfakturor endast i elektronisk form, i enlighet med finansministeriets målsättning och Statskontorets anvisning (VK 66/03/2012). Vi ber att ni i fortsättningen sänder era fakturor i form av e-fakturor via OpusCapita Group Oy som fungerar som...