Företagare

ISPM 15 -märkningsrätt för förpackningsmaterial av trä

Ett företag som tillverkar förpackningsmaterial av trä behöver en av Evira utfärdad märkningsrätt och ett kodnummer för att få använda en märkning enligt standarden ISPM 15 på förpackningsmaterial av trä. Aktörer som beviljats märkningsrätten införs i Eviras register över märkningsinnehavare....

ISPM 15 -företagare

Sortering: Uppgifterna i tabellen kan sorteras enligt området för företagets verksamhetsställe samt enligt verksamhet. Med område avses ELY-centralernas områden. Sorteringen av alla kolumner kan fås i stigande eller sjunkande ordningsföljd genom att man klickar på rubrikerna på den grå rubrikrade...

Enbart id-nummer för ISPM 15 -märkning

Alla som har id-nummer för ISPM 15-märkning vill inte att företagets namn anges i samband med id-numret. Se tabell , där endast id-nummer anges (pdf 27, kbyte). På marknaden finns dessutom också förpackningsmaterial som har tillverkats före 1.1.2010 och vars id-nummer inte finns i den här...

Blanketter och anvisningar för import av växter, växtprodukter och virke

Möjligheterna för resenärer att ta med sig växter från resor har skärpts. Införseln av växter från resor begränsas för att växtskadegörare inte ska spridas från det ena landet till det andra. Kontrollera Eviras anvisningar före din resa.

Blanketter och anvisningar för förpackningsmaterial av trä

  På denna sida hittar du blanketter och anvisningar gällande förpackningsmaterial av trä. Blanketter Nr   176575 Ansökan om märkningsrätt för förpackningsmaterial av trä enligt standarden ISPM 15  (doc 71 kb) 227653 Anmälan om rätt att använda märkning enligt standarden ISPM 15 på förpackiningsm...

Blanketter och anvisningar om export av växter

På denna sida hittar du blanketter och anvisningar för export av växter, växtprodukter och virke. Blanketter Nr   176664 Anmälan om export av växter och växtdelar för internationellt sundhetscertifikat (Phytosanitary Certificate) (doc 64 kb) 179926 Begäran om exportberedskapsinspektion för potati...

Blanketter och anvisningar

På dessa sidor hittar du blanketter och anvisningar som gäller registreringen i växtskydds- och plantmaterialregistret. Blanketter Nummer   193510 Ansökningsblankett för växtinspektionsregistret (rtf, 930 kb) Anvisningar för ifyllning av blanketten (pdf, 59 kb) 201575 Ändringsblankett för...

Inspektioner av förpackningsmaterial av trä

Eviras och NTM-centralernas växtinspektörer utför inspektioner hos innehavare av märkningen enligt standarden ISPM-15. I samband med inspektionen försäkrar de sig om att virket som används vid tillverkningen av förpackningsmaterialet uppfyller kraven enligt standarden och att märkningarna är...

Export till länder utanför EU

Evira främjar för sin del exporten av finska livsmedel från Finland till länder utanför EU. Vår verksamhet som hänför sig till exporten fördelar sig på två helheter: möjliggörandet av ny export och säkrandet av den existerande exporten. I Evira pågår också tre spetsprojekt som hänför sig till...

Skolning till företag och exporttillsynen

Skolningar år 2018 projektet som gäller små och medelstora företags export deltar i många exportevenemang livsmedelsbranschens exportträningsdag 9.4.2018 – föredrag och videoupptagning finns att få (på finska) Skolningar och evenemang som gäller exporttillsynssystem: Eurasiska ekonomiska unionen...

Information för exportörer

Om du exporterar levande djur eller produkter av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung till länder utanför EU och behöver ett sådant sundhetscertifikat eller hälsointyg som mottagarlandet förutsätter, ska du enligt produkten som ska exporteras registrera dig antingen i Eviras växtskyddsregister...

Registreringsskyldigheterna för plantproducenter

Denna sidan innehåller information om registreringsskyldigheterna för plantskolor och producenter av plantmaterial för växthusväxter som använder växtpass eller plantintyg. Skyldigheterna har mer utförligt beskrevts i anvisning om registreringsskyldigheterna (se länken till höger på sidan)....

Registrering i växtinspektionsregistret

Marknadsförare av plantor av trädgårdsväxter och potatis måste finnas antecknade i Eviras växtskyddsregister (ingår i växtinspektionsregistret). Mer information om registreringen hittar du under Odling och produktion > Växtsjukdomar och skadedjur > Övervakning > Växtskydds- och plantmaterialregis...

Importinspektioner på växter

Produkter för vilka det krävs sundhetscertifikat inspekteras då de förs in i landet, innan mottagaren får dem till sitt förfogande. För ordnande av en fytosanitär gränskontroll, ska Importören meddela växtinspektören på Evira eller NTM-centralen som svarar för området om införseltid i tillräcklig...

Läs mer om kontaktmaterial

Power Point-presentationer för självstudier - Klicka på texten Livsmedelkontaktmaterial  (.pdf) Egenkontrollen och tillsynen över tillverkning och import av kontaktmaterial  (.pdf) Tillsynen över livsmedelskontaktmaterial i en livsmedelslokal  (.pdf) Lagstiftning om livsmedelskontaktmaterial och...

Registrering

En exportör av produkter som kräver sundhetscertifikat ska vara införd i Eviras växtskyddsregister. Du hittar mer information om registrering under Odling och produktion>Växtsjukdomar och skadedjur>Tillsyn> Växtinspektionsregistren .  

Växtinspektionsregistren

En importör av produkter som kräver sundhetscertifikat ska vara införd i Eviras växtskyddsregister (ingår i växtinspektionsregistren). Du hittar mer information om registrering under Odling och produktion>Växtsjukdomar och skadedjur>Tillsyn>Växtinspektionsregistren.  

Växtinspektionsregistren

Med växtinspektionsregistren avses växtskydds- och plantmaterialregistret samt registret för kvalitetskontroll av frukt och grönsaker. Man måste registrera sig i Eviras växtskyddsregister om man professionellt producerar, säljer eller lagrar växter med vilka farliga växtsjukdomar och skadedjur ka...