Företagare

Export till länder utanför EU

Mer information om  exportrådgivning till små och medelstora företag .

Register vid export

Växtskyddsregistret Den som exporterar produkter som kräver ett sundhetscertifikat måste vara införd i det av Evira upprätthållna växtskyddsregistret . Registreringskravet gäller regelbunden och fortlöpande verksamhet; export av ett enskilt parti kräver ännu inte någon registrering. Om att bli...

Information för exportörer

Om du exporterar levande djur eller produkter av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung till länder utanför EU och behöver ett sådant sundhetscertifikat eller hälsointyg som mottagarlandet förutsätter, ska du enligt produkten som ska exporteras registrera dig antingen i Eviras växtskyddsregister...

Läs mer om kontaktmaterial

Power Point-presentationer för självstudier - Klicka på texten Livsmedelkontaktmaterial  (.pdf) Egenkontrollen och tillsynen över tillverkning och import av kontaktmaterial  (.pdf) Tillsynen över livsmedelskontaktmaterial i en livsmedelslokal  (.pdf) Lagstiftning om livsmedelskontaktmaterial och...