Rekommendationer

Principerna för behandling med mikrobläkemedel

Målsättningen med dessa rekommendationer är att främja en balanserad användning av mikrobläkemedel vid medicinering av djur och att därigenom hålla tillbaka en ökande resistens mot mikrobläkemedel. Smittsamma och inflammatoriska sjukdomar hos djur bör framför allt förebyggas genom goda produktion...

Publikationer & bildarkiv

Publikationer och undervisningsmaterial på svenska          Mat ger hälsa! Finska näringsrekommendationer 2014 (pdf) Tillsammans kring matbordet - kostrekommendationer till barnfamiljet (pdf) Vi äter och lär tillsammans - rekommendation för skolbespisningen 2017 Näringsrekommendationer för åldran...

Rekommendationer för olika djurslag

De förnyade användningsrekommendationerna för mikrobläkemedel mot de viktigaste inflammationssjukdomarna och smittsamma sjukdomarna hos djur har utgetts enligt samma modell som de tidigare rekommendationerna. Det finns skilda rekommendationer för alla betydande djurslag eller -grupper. I översikt...

Dryckrekommendationer för olika åldergrupper

Dryckrekommendation för barn och unga (pdf) Dryckrekommendation för vuxna (pdf) Dryckrekommendation för äldre personer (pdf) Energi-innehållet i dryckerna (pdf, 657 kb) Surheten i dryckerna (pdf, 681 kb)

Läs mer om kontaktmaterial

Power Point-presentationer för självstudier - Klicka på texten Livsmedelkontaktmaterial  (.pdf) Egenkontrollen och tillsynen över tillverkning och import av kontaktmaterial  (.pdf) Tillsynen över livsmedelskontaktmaterial i en livsmedelslokal  (.pdf) Lagstiftning om livsmedelskontaktmaterial och...

Näringsrekommendationer

Näringsrekommendationer utarbetas för såväl världsomspännande som nationellt bruk. De bygger på undersökningar om behovet av olika näringsämnen under hela livsloppet. I rekommendationerna har också beaktats omfattande forskningsrön om näringsämnenas inverkan vid förebyggande av sjukdomar och...