Utforsel

Andra fåglar

Med andra fåglar avses fåglar som inte hålls i produktionssyfte. Andra fåglar delas in i hobbyfåglar för kommersiellt syfte (bl.a. fåglar till djurbutiker och zoon och brevduvor) och sällskapsfåglar som förflyttas med privatpersoner. Eviras anvisningar gällande införsel av andra fåglar finns på...

Förflyttningar av karpar och guldfiskar från andra EU-medlemsstater, Norge och Schweiz till Finland

Denna anvisning är avsedd för aktörer som från EU-länder, Norge eller Schweiz förflyttar (importerar) karpar eller guldfiskar till Finland för vattenbruksändamål eller till sådana utrymmen för prydnadsfiskar som har direkt vattenkontakt till naturliga vatten. Prydnadsfiskar betraktas i detta...

Export av hundar, katter och illrar till andra EU-länder, Norge och Schweiz

Dessa krav gäller enbart sådana sällskapsdjur som en resenär har med sig och som inte har avsetts att säljas eller överlämnas till en ny ägare. Om hundarnas, katternas och illrarnas totala antal är sex eller mera eller om de är avsedda att säljas eller överlåtas till en ny ägare efter utförseln,...

Utförsel av fjäderfä, dagsgamla kycklingar och kläckägg från Finland till en annan EU-medlemsstat, Schweiz och Norge

Sidan uppdateras. I brådskande frågor ta kontakt med ehyt   evira.fi.

PASSET FÖR SÄLLSKAPSDJUR GÖR DET LÄTTARE ATT RESA MED DJUR

Sällskapsdjur behöver pass för resan. Passet för sällskapsdjur är obligatoriskt för hundar, katter och illrar vid transporter mellan EU-länder. Avsikten med passet är att visa att djuret går att identifiera och att djuret uppfyller de djurhälsovillkor som krävs vid transporter mellan medlemsstaterna.

Export av hundar och katter till Malta

Här hittar du information om utförsel till Malta.

Export av hundar och katter till Storbritannien och Irland

Dessa krav gäller enbart sådana sällskapsdjur som en resenär har med sig och som inte är avsedda att säljas eller överlämnas till en ny ägare. Om hundarnas, katternas och illrarnas totala antal är sex eller mera eller om de är avsedda att säljas eller överlåtas till en ny ägare efter utförseln,...

Export av hundar och katter till Sverige

Dessa krav gäller enbart sådana sällskapsdjur som en resenär har med sig och som inte är avsedda att säljas eller överlämnas till en ny ägare. Om hundarnas, katternas och illrarnas totala antal är sex eller mera eller om de är avsedda att säljas eller överlåtas till en ny ägare efter utförseln,...

Införsel och utförsel av levande djur, könsceller och embryon på den inre marknaden

Med handel på den inre marknaden avses alla förflyttningar av levande djur, sperma och embryon som sker från Finland till andra EU-länder, Norge eller Schweiz eller från dessa länder till Finland. Förflyttningar av levande djur, könsceller och embryon samt vissa andra produkter är förenade med ri...

FÖRFLYTTNING AV SVIN FRÅN FINLAND TILL EU-LÄNDER, NORGE ELLER SCHWEIZ

Denna anvisning gäller aktörer som förflyttar svin från Finland till en EU-medlemsstat, Norge eller Schweiz. Anvisningen gäller alla svin och hägnade vildsvin som hålls som husdjur, också keldjurs- och hobbygrisar såsom ull- och minigrisar. Samma allvarliga djursjukdomar kan förekomma hos keldjur...

Export av foder till Ryssland

Det finns allmänna uppgifter om godkännade av anläggningar för export på Eviras internetsidor i punkten (på finska) Elintarvikkeet > Tuonti ja vienti > Vienti EU:n ulkopuolelle > Vientilaitokseksi hyväksyminen och uppgifter om godkännande av anläggningar för export till Ryssland i punkten (på...

Export av hundar och katter till Norge

Dessa krav gäller enbart sådana sällskapsdjur som en resenär har med sig och som inte är avsedda att säljas eller överlämnas till en ny ägare. Om hundarnas, katternas och illrarnas totala antal är sex eller mera eller om de är avsedda att säljas eller överlåtas till en ny ägare efter utförseln,...

Export av bin och humlor från Finland till EU-länder, Norge och Schweiz

Denna anvisning gäller alla aktörer som exporterar bin och humlor som avses i denna anvisning från Finland till EU-länder, Norge eller Schweiz. Med export avses förflyttningar av djur från Finland till EU-länder, Norge eller Schweiz. 1. Registrera dig som exportör vid Evira Varje aktör måste...

Import och export av djur samt handel på den inre marknaden

OBS! Om du och ditt sällskapsdjur är tvungna att lämna Förenta Staterna brådskande till följd av hurrikaner, ta kontakt med gränsveterinären: lentoasema@evira.fi . Importkraven på djur varierar enligt djurart och ursprungsland. Vanligtvis gäller andra importkrav vid import av djur från andra...

Export av nötkreatur från Finland till EU-länder, Norge och Schweiz

Denna anvisning gäller aktörer som exporterar nötkreatur från Finland till EU-länder, Norge eller Schweiz. Med export avses förflyttningar av djur. Anvisningen gäller nötkreatur, som nöt (Bos taurus), bison (Bison bison), buffel (Bubalus bubalis), jakoxe (Bos grunniens) och sebu (Bos taurus...

Export av får och getter från Finland till EU-länder, Norge och Schweiz

Denna anvisning gäller aktörer som exporterar får och getter från Finland till EU-länder, Norge eller Schweiz. Med export avses förflyttningar av djur. 1. Registrera dig som exportör vid Evira Varje aktör måste registrera sig i Eviras register över importörer och exportörer av djur (lag om...

Export av virke till länder utanför EU

Vid export av virke till länder utanför EU måste man ta i beaktande de krav på sundhet som mottagarlandet ställer. Kraven varierar mellan olika länder och för olika virkesslag. Exportören ska ta reda på kraven i god tid före exporteringen. Ett vanligt krav är ett sundhetscertifikat. Växtsjukdomar...

Frågor och svar om medicinering mot echinococcus eller bandmask

Dessa frågor gäller endast medicinering mot echinococcus eller bandmask. Djuret ska dessutom uppfylla de övriga kraven för införsel. Läkemedelsbehandling mot echinococcos krävs endast av hundar. Katter eller illrar behöver inte behandlas. 1. Jag har för avsikt att resa till Sverige med min hund....

Export till länder utanför EU

Mer information om  exportkompetens till små och medelstora företag .

Handeln med hästdjur (häst, åsna, mulåsna) mellan EU-länder, Norge och Schweiz

I denna anvisning avses med export förflyttningar av djur från Finland till EU-länder, Norge eller Schweiz. Med import avses förflyttningar av djur från EU-länder, Norge eller Schweiz till Finland. 1. Godkända import- och exportländer Hästdjur får exporteras från Finland till samtliga EU-länder,...

Exportkompetens till små och medelstora företag

I Evira har inletts ett projekt i avsikt att öka exportberedskapen hos små och medelstora företag i livsmedelsbranschen med hjälp av rådgivning, kurser och vägledning. Inledandet av export av livsmedel förutsätter av företagen planering och utredning på bred front. Särskilt exporten av animaliska...

Fjäderfä

Införsel, produktionfjäderfä Införsel, hobbyfjäderfä Utförsel, produktionfjäderfä