Utforsel

Register över exportörer som exporterar levande djur och produkter av animaliskt ursprung

Endast sådana exportörer, som anmält sig till ett register som Evira upprätthåller (nedan ”exportörsregistret”), får exportera levande djur och produkter av animaliskt ursprung från Finland till länder utanför EU. Exportören får efter anmälningen inte automatiskt tillstånd eller godkännande att...

Export av foder till Ryssland

Det finns allmänna uppgifter om godkännade av anläggningar för export på Eviras internetsidor i punkten (på finska) Elintarvikkeet > Tuonti ja vienti > Vienti EU:n ulkopuolelle > Vientilaitokseksi hyväksyminen och uppgifter om godkännande av anläggningar för export till Ryssland i punkten (på...

Export av virke till länder utanför EU

Vid export av virke till länder utanför EU måste man ta i beaktande de krav på sundhet som mottagarlandet ställer. Kraven varierar mellan olika länder och för olika virkesslag. Exportören ska ta reda på kraven i god tid före exporteringen. Ett vanligt krav är ett sundhetscertifikat. Växtsjukdomar...

Export till länder utanför EU

Mer information om  exportrådgivning till små och medelstora företag .

Register vid export

Växtskyddsregistret Den som exporterar produkter som kräver ett sundhetscertifikat måste vara införd i det av Evira upprätthållna växtskyddsregistret . Registreringskravet gäller regelbunden och fortlöpande verksamhet; export av ett enskilt parti kräver ännu inte någon registrering. Om att bli...

Exportrådgivning till små och medelstora företag

I Evira har inletts ett projekt i avsikt att öka exportberedskapen hos små och medelstora företag i livsmedelsbranschen med hjälp av rådgivning, kurser och vägledning. Inledandet av export av livsmedel förutsätter av företagen planering och utredning på bred front. Särskilt exporten av animaliska...

Information för exportörer

Om du exporterar levande djur eller produkter av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung till länder utanför EU och behöver ett sådant sundhetscertifikat eller hälsointyg som mottagarlandet förutsätter, ska du enligt produkten som ska exporteras registrera dig antingen i Eviras växtskyddsregister...

Restriktioner

På denna sida har sammanförts meddelanden som Evira utarbetat om exportrestriktioner som djursjukdomar orsakat. Mera information om restriktioner: vienti.elaintuotteet[at]evira.fi 19.12.2017 Restriktioner i export av levande fiskar och rom till länder utanför EU  IHN-viruset (infektiös...