Övervakningsanvisningar för tvärvillkor

Allmän anvisning 2017

Övervakning av animaliska livsmedel 2017  

Övervakning av användningen av animaliskt protein i foder och fodersäkerhet vid primärproduktion 2017 

Övervakning av foderhygienien 2017 

Övervakning av märkning och registrering - får och getter 2018

Övervakning av märkning och registrering - får och getter länsveterinärens åtgärder 2017

Övervakning av märkning och registrering - nötdjur 2018

Övervakning av märkning och registrering - nötdjur länsveterinärens åtgärder 2017

Övervakning av märkning och registrering - svin 2018

Övervakning om livsmedel av vegetabiliskt ursprung 2017

Urvalsbaserade djurskyddskontroller och övervakning av djurens välbefinnande i samband med tvärviikoren 2017