Övervakningsanvisningar för tvärvillkor

Allmän anvisning 

Övervakning av animaliska livsmedel 

Övervakning av djursjukdomar 

Övervakning av foder (djur) 

Övervakning av foderhygienien 

Övervakning av märkning och registrering - får och getter 

Övervakning av märkning och registrering - nötdjur 

Övervakning av märkning och registrering - svin 

Övervakning om livsmedel av vegetabiliskt ursprung