Begränsningar i användningen av livsmedel

Anvisningar för val av säkra livsmedel

En mångsidig, varierad och måttlig kost är det bästa sättet att undvika effekterna av skadliga ämnen som livsmedlen eventuellt innehåller. Rekommendationer om hur livsmedlen används på ett tryggt sätt finner du på Eviras webbplats.
Aktuellt

Norsk ekofisk får igen marknadsföras som ekologisk i EU

EU:s regler om ekologisk produktion implementeras från 18.3.2017 också i Norge. Det betyder att det är nu möjligt att sälja ekologiskt producerad fisk och fiskprodukter från Norge som ekologiska.
Frågor och svar om norovirus

Handtvätt biter också på noroviruset

Noroviruset smittar lätt från en människa till en annan eller så kan man få det via maten eller vattnet. Man kan hindra att viruset sprider sig genom att tvätta händerna omsorgsfullt innan man börjar laga mat. Lag ändå inte mat till andra om du är sjuk.