Antalet återkallelser av livsmedel minskade år 2014

9.3.2015

<p>Enligt uppgifter från Livsmedelssäkerhetsverket Evira återkallades livsmedel från marknaden i Finland 120 gånger under år 2014.Antalet är cirka tio procent mindre än året innan.Den vanligaste orsaken till återkallelsen var felaktig användning av växtskyddsmedel eller tillsatser.</p>

”Förbjudna tillsatser eller för stora mängder tillsatser hade använts i de livsmedel som återkallades.För mycket rester av växtskyddsmedel förekom också”, säger överinspektör Mika Varjonen vid Evira.

Orsaken till flera återkallelser var rester av växtskyddsmedel som är förbjudna inom EU-området.Sådana rester hittades främst i livsmedel som importerades från länder utanför EU.

Tydlig minskning av mängden allergenfel                                                      

Allergenfelen utgjorde åtta procent av återkallelserna år 2014.Vissa år har det hittats betydligt fler allergenfel och andelen har varit upp till 20 procent av återkallelserna.Det är fråga om ett allergenfel om ett livsmedel innehåller någon ingrediens som orsakar allergi hos vissa konsumenter men detta inte nämns i förpackningspåskrifterna.

Flera orsaker till antalet återkallelser

Under de senaste åren har antalet återkallelser av livsmedel kontinuerligt ökat.Det finns inte bara en utan flera olika orsaker till ökningen.Till exempel risken för felaktig förpackning har ökat i takt med att antalet livsmedel har ökat.Kunskaperna inom egenkontroll bland företagarna i livsmedelsbranschen har också utvecklats.Konsumenterna är även mera benägna att anmäla när de upptäcker fel i något livsmedel.

Läs mera:
http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/tillverkning+och+forsaljning/aterkallelser/antalet+aterkallelser+av+livsmedel+/

Mer information:
överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 386 8416

 

Teman: