Använd utländska djupfrysta bär endast efter upphettning

24.6.2015

<p>&nbsp;Livsmedelssäkerhetsverket Evira rekommenderar att alla utländska djupfrysta bär upphettas innan de används. På restauranger och kaféer är det bäst att kunden försäkrar sej om att oupphettade utländska djupfrysta bär inte använts i portionen i fråga.&nbsp;</p>

I Finland har under början av året 2015 påträffats flera hepatit A -virusinfektioner hos människor. Nya fall har inte visat sig efter utgången av maj. Det är möjligt att en del av infektionerna härstammar från oupphettade djupfrysta bär som de drabbade blivit serverade på kaféer. Evira och Institutet för hälsa och välfärd THL fortsätter att utreda epidemin.

Evira rekommenderar att alla djupfrysta bär av utländskt ursprung hettas upp helt igenom i minst 5 minuters tid i en temperatur på 90 grader eller kokas i 2 minuters tid innan de äts.

Också på restauranger och kaféer är det bra att säkerställa att oupphettade utländska djupfrysta bär inte använts i till exempel smoothies eller som tårtdekorationer.

Utländska djupfrysta bär har på senare år upprepade gånger orsakat matförgiftningsepidemier i Finland. Åren 2013 – 2014 inrapporterades till exempel sammanlagt tre norovirusepidemier och två hepatit A -virusepidemier som misstänks ha spridit sig med djupfrysta bär.

Hepatit A är en leverinflammation som kan smitta människan via livsmedel eller vattnet. En smittad patient kan också smitta en annan människa.

Läs mer:
Utländska djupfrysta bär
http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/information+om+livsmedel+/livsmedelsfaror/begransningar+i+anvandningen+av+livsmedel/utlandska+djupfrysta+bar/

Hepatit A (på finska)
https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/taudit-ja-mikrobit/virustaudit/hepatiitti-a

Mer information:
överinspektör Annika Pihlajasaari, tfn  040 351 6884
överinspektör, sektionschef Pirjo Korpela, tfn 050 386 8429 (26.6. och 29.6.2015)

 

Teman: