Disputation: Taxonomin och diversiteten hos coccala mjölksyrabakterier som förekommer i kött och i köttproduktionsmiljön

5.5.2015

<p>I avhandlingen undersöktes förskämningen som ett invecklat och delvis ännu outrett fenomen som beror på bakteriernas ämnesomsättning och samverkningar då de växer till sig och utnyttjar köttet som näring. Utgångspunkten för förskämningsundersökningen är att identifiera mikroberna som förekommer i kött som förskäms och i den miljö där köttet produceras.&nbsp;</p>

VML Riitta Rahkila på enheten för köttkontroll under Livsmedelssäkerhetsverket Eviras kontrollavdelning disputerar för doktorsgraden vid Helsingfors universitet, veterinärmedicinska fakultetens avdelning för livsmedelshygien och miljöhälsa.

Disputationen äger rum fredagen den 8.5.2015 klockan 12.00 i veterinärmedicinska fakulteten, Helsingfors universitet, Biocenter 2, auditorium 1041 (Viksbågen 5).

Svenskspråkigt sammandrag av doktorsavhandlingen Taxonomy and diversity of coccal lactic acid bacteria associated with meat and the meat processing environment.

Disputationen hålls på finska.

Mer information:
överinspektör Riitta Rahkila, enheten för köttkontroll, tfn 050 591 4790

 

Teman: