Elektroniskt system ökar tillförlitligheten i exporten av köttprodukter till USA

25.3.2015

<p>Finland har som första land i världen fått rätt att använda USA:s elektroniska system för informationsförmedling vid export av köttprodukter till USA. Systemet gör informationsförmedlingen smidigare och ökar den finländska exportens tillförlitlighet.&nbsp;</p>

Det elektroniska systemet (Self Reporting Tool) används vid export av köttprodukter till USA. Med hjälp av systemet överförs information mellan USA och exportlandet.

”Systemet ökar den ömsesidiga tillförlitligheten, eftersom vi genom det kan stå i ständig kontakt med USA:s exportkontroll. Via systemet får USA också behövlig information om finländska anläggningar i köttbranschen”, säger överinspektör Marianne Peltomaa vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Finland tog systemet i bruk i mars 2015 medan USA höll på att bedöma exporten av svinkött. USA:s exportkontrollmyndighet Food Safety and Inspection Service FSIS bedömer de av Evira godkända svinköttsexportörerna regelbundet med 1-3 års mellanrum.

USA:s exportkontroll är känd för sin noggrannhet och sakkunskap. Exporttillstånd till USA fungerar som ett filter. Via det underlättas också exporten till andra länder.

Mer information:
överinspektör Marianne Peltomaa, tfn 050 439 9657
 
 

 

Teman: