Evira rekommenderar upphettning av obehandlad mjölk

14.4.2015

<p>Enligt Livsmedelssäkerhetsverket Eviras undersökningar kan yersiniabakterier föröka sig i kylskåpstemperatur redan inom två dagar så att också en frisk människa kan bli sjuk.Därför rekommenderar Evira fortfarande att obehandlad mjölk ska användas endast i mat som hettas upp vid tillredningen.&nbsp;</p>

Enligt Eviras nya undersökningsresultat kan bakterien Yersinia pseudotuberculosis föröka sig i kylskåpstemperatur till en nivå som orsakar sjukdom överraskande snabbt, till och med på 2–3 dagar, även om den obehandlade mjölken från början innehöll bara en liten mängd bakterier.Därför rekommenderar Evira att obehandlad mjölk ska användas så snabbt som möjligt och endast i mat som hettas upp vid tillredningen.

Evira utredde tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd (THL) hur stora bakteriedoser de insjuknade fick under epidemin förorsakad av obehandlad mjölk i Östra Nyland och huvudstadsregionen våren 2014.Det var fråga om den hittills mest omfattande epidemin orsakad av obehandlad mjölk i Finland. 55 personer insjuknade.

I undersökningen utreddes hur stor mängd obehandlad mjölk de insjuknade hade fått i sig och yersiniabakteriens förökningshastighet i den obehandlade mjölken.I utredningen visade det sig att den dos som ledde till insjuknande var mindre än man tidigare har uppskattat.I utredningen konstaterades att inte bara riskgrupper insjuknade, utan också personer som allmänt taget är friska kan insjukna av sådana bakteriemängder som förekom i den undersökta obehandlade mjölken.

Livsmedlens försäljningstid och sista användningsdag bestäms enligt hållbarhetsundersökningar i laboratorium.Mängden bakterier som gör att livsmedel förfars går inte alltid hand i hand med mängden bakterier som gör människor sjuka.Vissa riskkänsliga livsmedel såsom obehandlad mjölk kan alltså redan under den tillåtna försäljningstiden innehålla en sådan mängd sjukdomsalstrande bakterier att man kan bli sjuk av dem.

Yersinia undersöks inte regelbundet

Enligt lagstiftningen ska endast de som säljer de största mängderna obehandlad mjölk ta prover av sin mjölk och av kornas spillning.I proverna undersöks de farligaste matförgiftningsbakterierna som kan förekomma i mjölk.Ovanligare sjukdomsalstrare såsom yersinia undersöks inte regelbundet.Förekomst av yersinia i obehandlad mjölk kan effektivast förhindras genom god hygien vid mjölkningen.

Obehandlad mjölk är alltid en riskprodukt, eftersom den inte pastöriseras för att döda eventuella bakterier. God mjölkningshygien och obruten kylförvaring minskar de mikrobiologiska riskerna men eliminerar dem inte helt.Obehandlad mjölk som inte har hettats upp är särskilt farlig för barn, åldringar, gravida och personer med en grundsjukdom som försvagar motståndskraften.

Mer information:
Specialforskare, LVD Saija Hallanvuo, forskningsenheten för livsmedels- och fodermikrobiologi, tfn 040 489 3448 (mikrobiologiska undersökningar)
Överinspektör Noora Tolin, enheten för livsmedelshygien, tfn 040 196 6475 (tillsyn över mjölkproduktionen)

Läs mera:
Obehandlad mjölk och matförgiftningar http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/primarproduktion/mjolk/obehandlad+mjolk+och+matforgiftningar/

Yersiniabakterier
http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/information+om+livsmedel+/livsmedelsfaror/matforgiftningar/bakterier+som+orsakar+matforgiftningar/yersinia/

 

 

 

 

 

Teman: