Märkningar obligatoriska även för oförpackade livsmedel

26.3.2015

<p>Från och med början av april 2015 ska kunderna informeras om ingredienserna i&nbsp;oförpackade livsmedel som saluhålls i butikerna. Det är också obligatoriskt att ange till exempel sådana ingredienser i livsmedlen, som orsakar allergier. &nbsp;</p>

Om oförpackade livsmedel i detaljhandeln ska anges livsmedlet beteckning, ingredienserna, födoämnena som orsakar allergi och intolerans, vid behov ursprungslandet och nödvändiga bruks- och förvaringsanvisningar.

”Om färdigmat som saluhålls i lösvikt i en butik ska till exempel tillhandahållas närapå samma information som om motsvarande förpackad", säger överinspektör Tuulikki Lehto på Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

”I restauranger och matsalar ska kunden få veta matens beteckning, vid behov ursprungslandet och ingredienserna som orsakar allergi och intolerans”, fortsätter Lehto.

Informationen tillhandahålls kunden skriftligen eller muntligen

Informationen om oförpackade livsmedel ska i första hand ges skriftligen i en broschyr eller på en tavla i närheten av livsmedlet.I restauranger kan informationen om portionerna ges till exempel i menyn.

Informationen kan också ges muntligen, om man i närheten av det oförpackade livsmedlet till exempel på en separat tavla tydligt berättar att man kan be personalen om information om eventuella allergener och annan information om livsmedlen.

Ursprungslandet får inte förbli oklart

Ursprungslandet för oförpackade livsmedel ska anges, om ett utelämnande kunde vilseleda köparen.  Ursprungslandet för makaronilåda som tillverkats i Estland och saluhålls i Finland ska till exempel anges som Estland. Ursprungslandet för till exempel utländsk ost som rivits och förpackats i Finland ska också anges.

I detaljhandeln ska ursprunget för kött från svin, får, get och fjäderfä anges från och med början av april 2015. Det har redan tidigare varit obligatoriskt att ange ursprungslandet bland annat för nötkött och hela färska grönsaker och frukter jämte honung.

Jord- och skogsbruksministeriets förordning (834/2014) om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna träder i kraft 1.4.2015.

Läs mer: http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/information+om+livsmedel+/paskrifterna+pa+livsmedelsforpackningar/obligatoriska+paskrifter+pa+forpackningarna/

Mer information ger:
överinspektör Tuulikki Lehto, tfn 050 558 2696

 

Teman: