Mycket små mängder främmande ämnen i barnmat

9.2.2015

<p>Den industriella barnmaten som saluhålls i Finland innehåller endast små mängder främmande ämnen. I grötar, vällingar och frukt- och grönsakspuréer påträffades inga rester till exempel av växtskyddsmedel i Livsmedelssäkerhetsverket Eviras tillsynsprojekt. I barnmaten som undersöktes hade använts enbart tillåtna tillsatser och vitaminerna och mineralämnena som maten berikats med motsvarade huvudsakligen märkningarna på förpackningen. &nbsp;</p>

”Den industriella barnmaten på den finska marknaden är utgående från de egenskaper som nu undersökts säker. Det visar att de som tillverkar barnmaten i sin verksamhet väl hanterar farorna som hänför sig till den kemiska säkerheten”, säger överinspektör Marika Jestoi på Evira.

I Eviras och sex kommunala livsmedelstillsynsmyndigheters gemensamma projekt bestämdes halterna främmande ämnen dvs. växtskyddsmedelsrester, mögeltoxiner, tungmetaller, nitrat, akrylamid jämte tillsatta vitaminer och mineralämnen i 43 prover av barnmat med hjälp av kemiska analyser. Halterna av de främmande ämnen som undersökningarna gällde var ytterst låga i barnmaten.

Utöver det kontrollerades också om tillsatserna som angetts i ingrediensförteckningen på förpackningen var tillåtna i just de produkterna och om tillsatserna märkts ut på rätt sätt i ingrediensförteckningen.

”Vitaminerna dvs. vitamin C, tiamin och niacin och mineralämnena dvs. järn som barnmaten berikats med motsvarade huvudsakligen märkningarna på förpackningen.För två produkters del förekom små brister i vitaminhalterna.De kommunala myndigheterna säkerställde att bristerna korrigerades”, konstaterar överinspektör Sanna Kiuru på Evira.

Med barnmat avses ett sådant livsmedel, som är avsett för eller som särskilt angetts lämpa sig för barn under tre år. Som prover valdes industriell barnmat bland de centrala varumärkena på den finska marknaden. I projektet koncentrerade man sig på tre olika varukategorier: grötar och vällingar, fruktpuréer och grönsakspuréer.

Evira genomförde projektet för tillsyn över barnmaten i samarbete med kommunala tillsynsmyndigheter året 2014.

Läs mer (på finska): http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valmistus+ja+myynti/erityisruokavaliovalmisteet/lastenruoat/lastenruokien+valvontahanke/

Mer information ger:  
överinspektör, FD Marika Jestoi, tfn 029 530 4288 (främmande ämnen)
överinspektör Sanna Kiuru, tfn 029 530 4199 (tillsatta näringsämnen)

Teman: