Nya finländska köttanläggningar godkändes för export till Kanada

25.11.2015

<p>Nya finländska anläggningar i köttbranschen har beviljats exporträtt till Kanada. Bland dem som godkänts för export finns anläggningar som producerar nöt- och fjäderfäkött.&nbsp;</p>

För export till Kanada har tidigare endast anläggningar som producerar svin- och renkött godkänts. Från Finland exporterades kött för en halv miljon euro till Kanada år 2014.

Den myndighet som svarar för livsmedelstillsynen i Kanada godkände nio nya finländska anläggningar i köttbranschen för export. För nötkött finns redan en färdig intygsmodell som ska användas vid export. Exporten av fjäderfäkött kan börja efter att man har kommit överens om intygsmodellens innehåll i förhandlingar mellan Europeiska unionen och Kanada.

Mer information:
överinspektör Tua Goldman, tfn 050 437 2739

 

Teman: