Redan en miljon hygienpass i Finland

8.10.2015

<p>Redan en miljon finländare har ett hygienpass enligt det hygienkompetenssystem som Livsmedelssäkerhetsverket Evira koordinerar. Kunskaperna om livsmedelshygienen som krävs i arbetet med livsmedel och om hur maten hanteras på ett säkert sätt har ökat. Många skaffar sig ett hygienpass frivilligt, även om livsmedelslagstiftningen inte skulle förutsätta det.&nbsp;</p>

En orsak till att hygienpasset är så populärt är att den som söker arbete hoppas att möjligheterna att få ett arbete förbättras då han eller hon redan har ett hygienpass.

”Ungdomar som söker ett sommarjobb skiljer sig till exempel från mängden, om de redan skaffat sig ett hygienpass”, förmodar överinspektör Satu Meririnne på Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Allt fler hygienkompetenstester görs i läroinrättningar. Det kan också hända att man skaffar sig ett hygienpass för säkerhets skull.

Enligt lagstiftningen måste en arbetstagare ha ett hygienpass, om han eller hon i sitt arbete hanterar oförpackade lättfördärvliga livsmedel i en livsmedelslokal, såsom en restaurang, en livsmedelsbutik eller en livsmedelsfabrik. Lättfördärvliga livsmedel är till exempel mjölk, kött och fisk.

Kunskaperna om hur maten hanteras på ett säkert sätt har förbättrats

Finlands unika hygienpassystem har skapats för att främja livsmedelssäkerheten.Systemet togs fram år 2002, då lagstiftningen ålade livsmedelsföretagen att vägleda och skola sina arbetstagare. De som jobbar i livsmedelsbranschen ska behärska de grundläggande frågorna inom livsmedelshygienen så att de kan hantera maten på ett säkert sätt. Systemet har också ökat intresset för livsmedelshygienen hos andra än de som jobbar i livsmedelsbranschen.

Hygienpassen beviljas av kompetenstestare som Evira godkänt. De arrangerar hygienkompetenstester överallt i Finland. Ett hygienpass kan man också få utan ett genomgå något test. Det beviljas då utgående från en examen eller utbildning i livsmedelsbranschen.

Det finns cirka 2000 av Evira godkända kompetenstestare på olika håll i Finland. Årligen arrangeras cirka 12 000 tester och beviljas i genomsnitt cirka 70 000 hygienpass.

På Eviras webbplats har publicerats ett modelltest på finska, svenska och engelska. Ur modelltestet framgår också de rätta svaren med motiveringar.

Läs mer: http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/hygienkompetens/

Mer information:
överinspektör Ville Kekkonen, tfn 050 401 1852
överinspektör Satu Meririnne, tfn 050 316 0841

 

 

Teman: