Stor marknad för ekologiska skogsbär

11.6.2015

<p>Från Finland exporteras en betydande mängd ekologiska skogsbär, särskilt blåbär, lingon och hjortron.Särskilt i Asien finns efterfrågan på ekologiska skogsbär. I Finland utgjorde försäljningen av ekologiska skogsbär år 2014 som bäst över hälften av den sammanlagda mängden sålda bär. Även om plockaren inte just får något bättre pris för ekologiska bär, är det att bären är ekologiska ändå ett bra trumfkort i marknadsföringen.&nbsp;</p>

”Ekologiska skogsbär exporteras allt enligt året till ett värde av 2 - 5 miljoner euro.Huvuddelen av exporten är djupfrysta lingon och blåbär. De förädlade produkternas andel av exporten av ekologiska bär är liten” säger överinspektör Sampsa Heinonen på Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

År 2014 plockades kring tre miljoner kilo ekologiska blåbär för försäljning, vilket utgör cirka hälften av den sammanlagda mängden sålda blåbär. Det plockades mer ekologiska hjortron till försäljning än under tidigare år, dvs. cirka 90 ton. Drygt hälften av den sammanlagda mängden sålda hjortron är ekologiska. Lingonskörden var år 2014 mindre än genomsnittet. Det plockades inemot 76 ton ekologiska lingon för försäljning, vilket utgör en fjärdedel av den sammanlagda mängden sålda lingon.

År 2014 gav ekologiska blåbär de största plockningsintäkterna, över fem miljoner euro. De ekologiska hjortronen gav drygt en miljon euro och de ekologiska lingonen något över 600 000 euro.

Vilda bär är inte alltid ekologiska

Att ett bär växer i naturen gör det ännu inte till ett ekologiskt bär. Det centrala kravet är att kemiska gödselmedel eller växtskyddsmedel inte använts i plockningsområdet under de tre föregående åren. I Finland är den ekokontrollerade plockningsarealen den största i världen, över nio miljoner hektar. Merparten av arealen ligger i landskapen Lappland, Norra Österbotten och Kajanaland.

Ekokontrollen garanterar äktheten

Ekokontrollen garanterar att ekologiska bär är spårbara och att kontrollkedjan är obruten. Alla instanser som har hand om olika hanteringsstadier såsom plockare, köpare, transportörer, infrysare, rensare, förpackare och exportörer omfattas av ekokontrollen.Varje företagare och plockningsområde som godkänts i kontrollsystemet kontrolleras minst en gång om året.

Naturprodukter automatiskt ekodugliga?

Ta del av Landsbygdsverkets årsrapport över mängderna vilda bär och svampar som kom ut i handeln  MARSI 2014 (på finska).

Arbets- och näringsministeriets färska branschrapport över naturproduktbranschen. Resumén på svenska.

Mer information:
överinspektör Sampsa Heinonen, enheten för import, export och ekokontroll, tfn 050 575 1481

 

Teman: