Antalet återkallelser av livsmedel minskade år 2015

22.1.2016

<p>Vad Livsmedelssäkerhetsverket Evira vet återkallades livsmedel 111 gånger från den finska marknaden år 2015. Antalet är cirka åtta procent mindre än året innan. Den vanligaste orsaken till återkallelsen var allergenfel.&nbsp;</p>

Allergenfelens andel av återkallelserna har varierat en hel del under de senaste åren. År 2015 steg antalet till 30 stycken. Livsmedelsföretagen uppdagade själva i sin egenkontroll fler allergenfel än förr.

”Företagen har kontrollerat märkningarna på förpackningarna till produkterna och recepten, eftersom ingredienser som orsakar allergi synligare än förr måste anges i märkningarna på förpackningen”, antar överinspektör Mika Varjonen på Evira.

Det rör sig om ett allergenfel, om ett livsmedel innehåller en ingrediens som orsakar allergi hos vissa konsumenter, men detta inte nämnts i märkningarna på förpackningen.

Växtskyddsmedel mer sällan orsaken

I fjol återkallades hälften färre livsmedel än året innan av den orsaken att rester av växtskyddsmedel som strider mot bestämmelserna påträffats i livsmedlen.

Det kan hända, att de som importerar grönsaker lärt sig att undvika import från sådana områden, där växtskyddsmedel som är förbjudna i EU används.

Flera orsaker till antalet återkallelser

Antalet återkallelser minskade för andra året i följd. Under tidigare år har antalet återkallelser av livsmedel ändå fortlöpande ökat. Till ökningen finns flera orsaker och det finns inte någon enskild förklarande faktor. Möjligheten till felaktig förpackning har till exempel ökat i och med att antalet livsmedel ökat. Livsmedelsföretagarnas egenkontrollkompetens har också ökat. Konsumenterna är också allt benägnare att anmäla fel man uppdagat i livsmedlen.

Läs mer: http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/tillverkning+och+forsaljning/aterkallelser/antalet+aterkallelser+av+livsmedel+/

Mer information:
överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 386 8416

 

Teman: