Oiva är till för konsumenten – säg din åsikt

10.3.2016

<p>Oiva är ett system som gör resultaten av kontrollerna inom livsmedelstillsynen tillgängliga för konsumenterna i form av Oivarapporter. Rapporterna syns i gatubilden som smilisar intill ingångarna till restauranger och butiker och på företagets egen webbplats. Eftersom erfarenheterna ur praktiken utgör värdefull information, har Livsmedelssäkerhetsverket Evira tagit fram en enkät om Oiva.</p>

Med hjälp av enkäten utreder Eviras forskningsenhet för riskvärdering synpunkterna på och erfarenheterna av systemet Oiva. De erhållna svaren utnyttjas vid utveckling av livsmedelstillsynen.

Länk till konsumentenkätundersökningen
Tiden för svar löper ut 23.3.2016.

Mer information om konsumentenkäten:
forskare Peppi Haario, tfn 050 3059814

Mer information om systemet Oiva  

 

Teman: