Ät frön från oljeväxter med variation och måtta

30.5.2017 12:30

Enligt Livsmedelssäkerhetsverket Eviras undersökning är frön från oljeväxter bra källor till omättat fett och kostfiber. Det är ändå bra att äta fröna enligt anvisningarna om hur de används på ett säkert sätt, eftersom de innehåller rikliga mängder energi och kan samla i sig tungmetaller, särskilt nickel och kadmium. Däremot påträffades endast små mängder bly och kvicksilver i fröna.

"Konsumtion av frön från oljeväxter som en del av en mångsidig kost kompletterar intaget av viktiga näringsämnen som är centrala hälsofrämjare. Frön innehåller rikliga mängder fleromättade fettsyror och kostfiber. På grund av sitt höga energiinnehåll bör de ändå användas framförallt med variation och måtta", konstaterar generalsekreterare Arja Lyytikäinen på Statens näringsdelegation.

"Eftersom några oljeväxter har den egenskapen att de samlar tungmetaller ur marken i sina frön, behövs anvisningen om en varierad och måttlig konsumtion även till dessa delar", infogar överinspektör Marika Jestoi på Eviras sektion för livsmedlens sammansättning.

I ett projekt som Evira och de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna genomförde undersöktes den näringsmässiga sammansättningen hos och tungmetallhalterna i oljeväxtfröna på marknaden i Finland.

Högst ett par matskedar per dag så att frösorterna varieras

Enligt Eviras anvisningar om en säker användning borde vuxna använda frön från oljeväxter högst två matskedar per dag så att frösorterna varieras. Gravida och ammande kvinnor borde inte alls använda frön från oljeväxter, men små mängder frön till exempel i bröd är inte till skada.

I mat för spädbarn bör frön från oljeväxter inte alls användas. För 1-6-åringar är den rekommenderade mängden högst en matsked per dag så att frösorterna varieras. Nickelallergiker bör ändå diskutera användningen av frön från oljeväxter med yrkesfolk inom hälsovården, såsom en näringsplanerare.

"Det är skäl att följa anvisningarna om hur frön från oljeväxter används på ett säkert sätt och vid behov beakta den mängd som man får i sig till exempel av att äta sallad som kompletterats med frön eller bröd som innehåller frön. Variation är lätt att åstadkomma till exempel så, att man använder färdiga fröblandningar", säger Arja Lyytikäinen.

Enligt de nationella näringsrekommendationerna kan man varierande sorterna äta nötter, mandlar och frön cirka 30 gram per dag dvs. en handfull. För barn i lekåldern är den lämpliga portionen cirka hälften av portionen för vuxna.

Läs mer:
Kartläggnings- och tillsynsprojektet gällande oljefrön
Frågor och svar om frön från oljeväxter

Mer information ger:
generalsekreterare Arja Lyytikäinen, Statens näringsdelegation, tfn 050 409 9860 (säker användning av frön från oljeväxter)
specialforskare Eija-Riitta Venäläinen, Laboratorietjänster, tfn 050 434 8378 (tungmetallanalyser)

 

Teman: