Från de skandalomsusade brasilianska anläggningarna har införts kött också till Finland, utredningarna fortsätter

21.3.2017 10:05

Enligt uppgifter som Livsmedelssäkerhetsverket Evira hittills fått i sina utredningar har kött i januari-februari 2017 införts till Finland också från de brasilianska anläggningar som förknippats med de framkomna problemen. Noggrannare information om det huruvida det funnits kött av usel kvalitet i partierna som införts till Finland har vi ännu inte. Utredningsarbetet fortsätter.

Europeiska kommissionen fortsätter också med att utreda saken. Kommissionen har bett de brasilianska myndigheterna komma med snabb information om problemens omfattning och samband med köttpartierna som införts till Finland. Kommissionen förbereder förbud mot införsel från problemanläggningarna.

I januari-februari 2017 har från Brasilien förts in cirka 30 000 kilo nötkött som färskt kött och cirka 3 500 kilo som frysvara och utöver det cirka 155 000 kilo fjäderfäkött huvudsakligen som frysvara. Preliminärt ser det ut som om allt djupfryst nötkött, cirka 6 000 kilo färskt nötkött och cirka 9 000 kilo djupfryst fjäderfäkött skulle ha kommit till Finland från anläggningarna som förknippats med problemen. Än så länge vet vi inte om det i dessa partier också förekommit kött som är otjänligt som livsmedel.

Om brasilianskt fjäderfäkött har år 2016 och 2017 lämnats anmälningar som gällt salmonella via Europeiska myndighetens för livsmedelssäkerhet snabba varningssystem RASFF. Till Finland har sådana köttpartier inte införts.

"I Finland agerar företagen rätt ansvarsfullt. En del av företagen har upphört med införseln av kött från Brasilien på grund av kvalitetsproblem som redan tidigare uppdagats i produkterna eller på grund av respons från konsumenterna", konstaterar direktör Leena Räsänen på Evira.

Evira informerar om hur utredningarna framskrider.

Mer information ger:
Direktör Leena Räsänen, tfn 050 388 6518

 

Teman: