Informationen om infört brasilianskt kött preciseras

22.3.2017 14:14

Livsmedelssäkerhetsverket Evira har fått information om 21 livsmedelsanläggningar som de brasilianska myndigheterna granskat. De brasilianska myndigheterna har försatt fyra av dem i exportförbud.

Vad vi nu vet har från tre av anläggningarna som försatts i exportförbud införts kött från antingen fjäderfä eller nötkreatur till EU åren 2016 och 2017. Utgående från informationen som erhållits begränsas de finländska utredningarna att gälla införsel från dessa tre anläggningar.

"Mängden kött som införts från dessa anläggningar är sannolikt liten. Hittills har inte framkommit något som antyder att det på marknaden i Finland skulle finnas brasilianskt kött som är farligt för konsumenterna. Det är klart att myndigheterna och importörerna fortsätter utredningarna för att säkerställa saken. I Finland har inte heller inrapporterats en enda matförgiftning som skulle ha haft brasilianskt kött som källa", säger direktör Leena Räsänen på Evira.

Evira har preciserat den begäran om information som man lämnat till företagen som inför brasilianskt kött till Finland. Importörerna har aktivt utrett saken och informationen kompletteras fortlöpande.

Anläggningarnas nummer

Mer information ger:
Direktör Leena Räsänen, tfn 050 388 6518

Teman: