Inget skandalkött påträffades i lagren

10.4.2017 15:32

Kött eller köttprodukter som importerats från de brasilianska anläggningarna som försatts i exportförbud finns inte i importörernas lager i Finland.

Enligt utredningar som Livsmedelssäkerhetsverket Evira gjort har fyra företag importerat små mängder kött eller köttprodukter från dessa till Finland innan exportförbudet trädde i kraft. I en kontroll som Evira utförde konstaterades att ett av företagen hade i lager ett litet parti av en i Irland tillverkad, fryst, tillredd köttprodukt, i vilken råvaran delvis härstammade från en anläggning som senare försatts i exportförbud. I kontrollen konstaterades partiet säkert för livsmedelsbruk.

Evira beslöt också ta prover av ett parti färskt nötkött som via gränskontrollen införts till Finland från en godkänd brasiliansk anläggning. I en mikrobiologisk undersökning konstaterades partiet säkert för livsmedelsbruk.

Europeiska unionens länder har kommit överens om att öka importkontrollen av allt brasilianskt kött vid EU:s yttre gränser. Över köttet som införs via EU:s inre marknad utövas likaså intensifierad tillsyn. Europeiska kommissionen följer intimt upp vad Brasilien gör för att rätta till läget och garantera att deras myndighetssystem är tillförlitliga.

Mer information ger:
Direktör Leena Räsänen, tfn 050 388 6518

Teman: