En översikt över grå ekonomi och ekonomisk brottslighet är nu tillgänglig på en enda webbplats

22.5.2018 08:33

Webbplatsen https://www.vero.fi/sv/grå-ekonomi-brottslighet/ som upprätthålls av myndigheterna i samarbete samlar för första gången allt offentligt material som hänför sig till bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet på ett ställe.

I bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet i Finland deltar flera myndigheter som har många observationer och mycket information om ämnet genom sina lagstadgade uppgifter. Via den webbplats som nu publiceras framställs informationen i sammanställd form.

 

”Brottsligheten inom livsmedelskedjan är ofta ekonomisk brottslighet och i utredningen av brotten är samarbetet och informationsutbytet myndigheterna emellan oumbärligt”, förklarar direktör Leena Räsänen på Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Bekämpningen är en sak för alla

Webbplatsen ger aktuell information om fenomenen kring samt omfattningen och bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Därtill ger webbplatsen företagen och medborgarna information om hur man agerar rätt och skyddar sig mot olägenheter på grund av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

”Genom att effektivt ingripa i ohederlig verksamhet förbättras också samtidigt konkurrenkraften hos de livsmedelsföretagare som agerar rätt”, påminner Leena Räsänen.

 

Teman: