Evira rekommenderar att man slutar använda en napp som inköpts i webbutiken Wish

27.11.2018 11:46

I en napp som köpts på webbutiksplattformen Wish och som man kan lägga mat i har påträffats hälsovådliga ingredienser. Livsmedelssäkerhetsverket Evira rekommenderar att alla konsumenter som köpt nappen i fråga slutar använda den.

Nappens silikondel innehåller enligt Tullaboratoriets undersökningar en sådan mängd flyktiga föreningar, som överstiger gränsvärdet för en säker användning. Flyktiga föreningar är en allmänbenämning på en stor mängd identifierade eller oidentifierade kemiska föreningar som material ger ifrån sig och en del av dem kan vara hälsovådliga för människan.

Migrationen av flyktiga ämnen från nappen till spädbarnets mun är vanligen som störst då nappen är ny och just tagen i användning. Det är möjligt att lägga mat in i den undersökta nappen och det kan öka migrationen av ämnen även om nappen använts flera gånger och steriliserats.

De flyktiga ämnena orsakar inga akuta skador på hälsan, eftersom en skadlig exponering kräver lång tid. Även om nappen redan använts en tid, har användningen ingen inverkan på barnets hälsa. Det lönar sig ändå att sluta använda nappen så att exponeringen inte fortsätter.

Evira underhandlar som bäst med den som upprätthåller webbutiksplattformen Wish om ett förhindrande av försäljningen av nappen i fråga, men underhandlingarna har ännu inte lett till att nappen fåtts bort från marknadsplatsen. Eftersom underhållaren trots underhandlingar inte tagit det ansvar som EU-författningarna förutsätter för att förhindra försäljningen av en produkt som strider mot bestämmelserna, uppmanar Evira direkt konsumenterna att låta bli att köpa nappen i fråga på webbutiksplattformen Wish.

Mer information:

överinspektör Merja Virtanen (kontaktmaterial, nappens säkerhet), tfn 050 386 8436
överinspektör Sari Sippola (utveckling av tillsynen över distansförsäljning), tfn 050 386 8430

Bild på nappen

Teman: