Allergenfel i fryst grillade grönsaker

SOK meddelar att man återkallar från handeln ett parti av produkten ” Rainbow Grillade grönsaker i marinad, 450 g” som man marknadsfört. Återkallelsen gäller enbart ett parti som känns igen på sista förbrukningsdagen 21.7.2016. Produkten kan innehålla vete nudel, som inte nämns i förpackningspåskrifter. Produkten kan orsaka en allergisk reaktion hos celiakipatient och personer som är allergiska mot vete.

Återkallelsen inleddes 18.5.2015. Partiet i fråga har sedan mitten av februari saluhållits i S-gruppens butiker.

SOK råder konsumenterna att returnera den tomma förpackningen på den felaktiga produkten i första hand till inköpsstället eller åtföljd av avsändarens kontouppgifter (IBAN-numret och kontohavarens namn) portofritt till adressen S-Konsumentrådgivning, Avtalskod 5020470, 00003 SVARSFÖRSÄNDELSE. Inköpet gottgörs.

Mer information: S-Konsumentrådgivning vardagar kl. 9−13 tfn 0800 97322 eller www.s-kanava.fi

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 38 68 416, förnamn.efternamn@evira.fi

Bild på produkten:

/files/images/elintarvikkeet/takaisinvedot/2015/grillatutu_vihannekset.jpg : 13Kb

(Foto: SOK)