Felaktig allergenmärkning på grynkorv

Produkten ”Metsärannan Ryynäri” (360 g) från Metsärannan Liha i Punkalaidun har felaktigt märkts med ”GLUTENFRI”. Produkten innehåller ändå korn och det har märkts ut i ingrediensförteckningen. Produkten är farlig för celiakipatienter och kornallergiker. För andra är produkten säker.

Felaktigt märkta förpackningar har sannolikt saluhållits förutom i Punkalaitumen Herkkutalo också i K- och S-gruppen största butiker i Åboregionen. Felet gäller partier med sista förbrukningsdagen 13.11.2015 eller tidigare.

Tillverkaren berättar att man instruerat återförsäljarna att omedelbart ta bort produkterna från handeln. Till konsumenterna ger tillverkaren följande råd:

Personer som köpt ett paket med Metsärannan Ryynäri med felaktiga märkningar ombes sända inköpskvittot och sina kontaktuppgifter till: Metsärannan Liha, Metsärannantie 100, 31900 Punkalaidun eller info@metsarannanliha.fi. Produktens inköpspris gottgörs. 

Mer information ger: Arvo Marttila tfn 0447675747

På Evira sköts saken av överinspektör, sektionschef Elina Saarinen, tfn 029530 4284, förnamn.efternamn@evira.fi