Handel med insekter på webben

Företaget muurahaiskauppa.com/Frogi Art i Helsingfors meddelar att man stängt sina webbsidor, på vilka man saluhållit och marknadsfört insekter för livsmedelsbruk. I den nämnda företagarens sortiment har funnits olika insekter, blandningar med insekter och produkter tillverkade av insekter, såsom drottningmyror, rostade gräshoppor, insektsmix, syrsastänger, rostade skorpioner, BBQ-smaksatta larver, tarantellor och chokladskorpioner. Största delen av produkterna är av varumärket Chapul.

Företagaren har för myndigheterna berättat att han informerat kunderna som köpt av produkterna om att produkterna strider mot bestämmelserna.

I EU:s område betraktas insekter som nya livsmedel. För närvarande får hela eller processade insekter inte införas till landet, saluhållas, marknadsföras eller uppfödas för att användas som livsmedel innan varje enskild arts användningshistoria kunnat påvisas eller den beviljats ett tillstånd som nytt livsmedel. Hittills har inte en endaste insektsart eller ett endaste livsmedel tillverkat av insekter påvisats ha använts för konsumtion inom EU:s område före år 1997 och inget tillstånd som nytt livsmedel har heller beviljats. I tillsynen följer Finland tillsammans med de flesta andra EU-länder den tolkningslinje som kommissionen rekommenderat.

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Sanna Viljakainen, tfn 029,530 4291, förnamn.efternamn@evira.fi