Icke godkänt nytt livsmedel

Via Naturale Oy i Tusby meddelar att man återkallat Via Naturale Graviola Bladpulver (100 g) tillverkat i Tjeckien från handeln. Produkten innehåller blad från växten Annona muricata dvs. graviola, som betraktas som ett nytt livsmedel i EU.

Utsläppande av nya livsmedel på marknaden kräver ett tillstånd och erhållande av ett sådant tillstånd förutsätter att livsmedlen genomgått en säkerhetsbedömning. Bladen från växten Annona muricata har inte beviljats ett sådant tillstånd, som avses i förordningen om nya livsmedel, och produkten i fråga befinner sig således olagligt på marknaden.

Produkten har saluhållits i dagligvarubutiker och hälokostaffärer på olika håll i Finland. Importören ber konsumenterna returnera produkten till inköpsstället. Återförsäljarna och konsumenterna informerades förra veckan om saken.

Mer information: Via Naturale Oy: tfn (09) 8709 856, info@vianaturale.fi

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Sanna Viljakainen, tfn 050 464 9354, förnamn.efternamn@evira.fi

Bild på produkterna:

/files/images/elintarvikkeet/takaisinvedot/2015/graviola_lehtijauhe.jpg : 13Kb

(Foto: Via Naturale Oy)