Rester av mandel i malen paprika

SOK meddelar att man återkallar produkten ”Xtra Malen paprika”, 60g,som man låtit tillverka, från butikerna. Produkten innehåller små mängder mandel, men det har inte nämnts i ingrediensförteckningen. Produkten kan orsaka en allergisk reaktion hos personer som är allergiska mot mandel.

Återkallelsen gäller ett parti Xtra Malen paprika med bäst före datummärkningen 2.2.2018. Produkten i fråga har saluhållits i S-gruppens butiker Alepa, Sale, S-market och Prisma under tiden 16.2. -24.3.2015.

SOK ber konsumenter som är allergiska mot mandel slänga produkten och returnera förpackningen tom till inköpsstället eller åtföljd av konsumentens kontakt- och kontouppgifter (IBAN-numret och kontohavarens namn) portofritt till adressen: S-Kuluttajaneuvonta, Tunnus 5020470, 00003 Vastauslähetys. Inköpet gottgörs.

Mer information: S-Kuluttajaneuvonta vardagar kl. 9-13, tfn 0800 97322 eller www.s-kanava.fi

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Sanna Kiuru, tfn 050,461 9388, förnamn.efternamn@evira.fi

/files/images/elintarvikkeet/takaisinvedot/2015/jauhettu_paprika_xtra.jpg : 20Kb

Bild på produkten (Foto: SOK):