Russin- och mandelmix kan också innehålla nötter

Ikea meddelar att man återkallat från handeln ett i Tyskland tillverkat parti ”Russin & Mandel 150 g”, Russin- och mandelmix 150 g. Återkallelsen gäller ett parti med bäst före datummärkningen 6.4.2016. Produkten har saluhållits till IKEA delikatesstorgs kunder.
 
Produkten kan innehålla nötter (cashew-, hassel-, val- och paranöt), men dessa har inte nämnts i ingrediensförteckningen. Produkten är skadlig för personer som är allergiska mot dessa nötter, men för andra är den säker.
 
IKEA instruerar konsumenterna på följande sätt:
Kunder kan returnera den felande produkten till IKEA varuhusen för att få full gottgörelse.
Mer information på IKEA ger: Jarmo Salonen, jarmo.salonen  /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb ikea.com, tfn 050 435 8575
 
På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av
överinspektör, sektionschef Annika Nurttila, tfn 050-5576414
förnamn.efternamn@evira.fi
 
Bild på produkten: 
(Foto: Ikea)

/files/images/elintarvikkeet/takaisinvedot/2015/russin_mandel.jpg : 23Kb