Skadligt stora mängder B6-vitamin i två kosttillskott

Evira har fått veta att de i Sverige tillverkade kosttillskotten Skip B.6 och Skip B.50 innehåller skadligt stora mängder B6-vitamin. Kosttillskotten i fråga har importerats till Finland av Voimapuoti Tmi.

Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA har fastställt tolerabla dagliga intagsgränser (Tolerable Upper Intake Levels, UL-värden) för vissa näringsämnen och de berättar hur mycket av näringsämnet det är tryggt att inta i dygnet. Gränsvärdena gäller längre exponering och omfattar intaget av näringsämnena från alla källor. För B6-vitamin har övre gränsen för det tolerabla dagliga intaget fastställts till 25 mg då den i dygnsdosen av dessa preparat överskrids tvåfaldigt (Skip B.50 50 mg/dygnsdos) eller rentav tiofaldigt (Skip B.6 250 mg/dygnsdos).

Produkterna har saluhållits i importörens webbutiker och i enstaka gym runt om i Finland. Företaget har återkallat produkten och personligen informerat de kunder som beställt av produkten om saken

Återkallelsen gäller alla partier av produkterna.

Mer information:
Voimapuoti Tmi, voimapuoti@pp.inet.fi, tfn 050 534 8208
Evira, överinspektör Anna Mizrahi, förnamn.efternamn@evira.fi, tfn 029 530 4295

 Bilder på förpackningarna:

/files/images/elintarvikkeet/takaisinvedot/2015/skip_besvar.jpg : 29Kb /files/images/elintarvikkeet/takaisinvedot/2015/skip_antistress.jpg : 30Kb

(www.skip.fi)