Fel datummärkning på fiskrom

Heimon Kala Oy meddelar att man återkallat ett parti regnbågslaxrom från marknaden, eftersom förpackningarna till produkten felaktigt märkts med en för lång hållbarhetstid.

Återkallelsen gäller en förpackningsstorlek på 1 kg och ett parti som märkts med sista förbrukningsdagen 06.12.2016. Märkningen borde ha varit 22.11.2016. Fram till det datumet är produkten användbar.

Partiet i fråga har allt sedan 10.11.2016 saluhållits i butiker på olika håll i landet.

Företagaren ber konsumenterna göra sig av med produkten.

Ytterligare information:
Heimon Kala Oy, Pekka Lahtinen, pekka.lahtinen@heimonkala.fi, tfn. 044 3026 276

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Elina Leinonen, förnamn.efternamn@evira.fi, tfn. 050 373 2074