Mögeltoxin i knäckebröd

Polarbröd Ab meddelar att man återkallat knäckebrödspartier från handeln. I kornmjölet som använts vid framställning av produkten har konstaterats förhöjda halter av mögeltoxinet ochratoxin A.  

Återkallelsen gäller knäckebrödet Aito Pyöreä Polar, som förpackats i förpackningar på 280 g och som har en bäst före datummärkning mellan 20.05.2017-17.07.2017. Produkten har saluhållits i olika detaljhandelskedjors (Kesko, SOK, Tuko) butiker på olika håll i Finland. Att äta av produkten innebär inte någon omedelbar fara, men en långvarigare exponering för höga halter ochratoxin A kan medföra skadeverkningar.

Konsumenter som köpt av produkten ombes för att få gottgörelse för inköpet kontakta Polarbröd Ab:s konsumentkontakt: konsumentkontakt@polarbrod.se / tfn +46 20 20 20 55.

Mer information:

http://www.polarbrod.se/om-polarbrod/pressrum/#/pressreleases/aaterkallelse-polarbroed-aaterkallar-polarknaecke-original-1615545

Inköps- och logistikansvarig Johan Granberg, Polarbröd Ab, johan.granberg@polarbrod.se, tfn +46 10 450 60 92.

Bild på produkten:

 

(Foto: Polarbröd Ab)