IKEA breddar återkallelsen av chokladprodukter

IKEA Oy meddelade i slutet av juni att man återkallar två chokladkakor som innehåller mörk choklad. Nu har undersökningar som företaget låtit göra visat att det är skäl att bredda återkallelsen också till sex andra produkter. För dessa produkters del har möjligheten att de innehåller rester av hasselnötter och mandel inte märkts ut på ett tillräckligt sätt på förpackningarna till produkterna.

Återkallelsen gäller alla partier av de nedan nämnda produkterna. Produkterna har allt sedan juni 2015 saluhållits i IKEA Oy:s butiker (Esbo, Vanda, Tammerfors, Reso, Kuopio och Jyväskylä).

IKEA Oy ger bl.a. konsumenterna följande råd:

”Produkterna kan orsaka symptom hos personer som är allergiska mot hasselnötter och mandel. För andra är de helt trygga. IKEA har inte fått veta om några allergifall som kunde ha orsakats av dessa sex chokladprodukter, som den nu existerande återkallelsen kompletteras med.

Kunder som är allergiska eller som annars oroar sig över saken kan om de så vill returnera produkterna till närmaste IKEA-varuhus mot full gottgörelse.

Mer information på IKEA-kundservice (09 3482 9400) och adressen IKEA.fi.”

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 386 8416, förnamn.efternamn@evira.fi

Bilder på produkterna: (IKEA Oy)