Majs- och majs- och morotspuffar innehåller för stora mängder B1-vitamin

Semper Oy har meddelat att man återkallar Majs- och Majs- och morotspuffar som tillverkats i Tyskland. Det rör sig om produkterna Semper Miniringar Puffad majs (20 g) och Semper Miniringar Puffad majs med morot (20 g). De återkallade partiernas identifikationer är: Majspuffarna 19.04.2017 och 18.05.2017 och Majs- och morotspuffarna 18.01.2017 (bäst före datummärkningen tjänar som partiidentifikation). Partierna har saluhållits i Finland sedan 2.5.2016.

Tillverkaren har i sin egenkontroll uppdagat att produkterna innehåller för stora mängder B1-vitamin (tiamin). Konsumenten kan lägga märke till felet av att produkten smakar illa. Intag av produkten utgör utgående från importörens bedömning ingen hälsorisk.  

Importören informerade konsumenterna om återkallelsen med ett nyhetsmeddelande 3.6.2016 och publicerar en tidningsannons om saken 7.6.2016. Partierna återkallas av S-gruppen och Kesko, via vilka produkterna saluhållits i hela landet. Konsumenter som köpt av produkterna har ombetts returnera produkterna till inköpsstället för gottgörelse eller kontakta Semper Oy:s konsumentkontakt.

Mer information ger: Semper Oy konsumentkontakt tfn 020 792 8900, kuluttajapalvelu@semper.fi

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 38 68 416, förnamn.efternamn@evira.fi

Bilder på produkter:

(Foton: Semper Oy)