Mögeltoxin i ekologiska russin

Återkallelsen gäller ekologiska sultanrussin med namnet Earth Control som förpackats i förpackningar på 225 g och försetts med bäst före datummärkningen 23.12.2016 (partiidentifikationen P0055902). Produkten har saluhållits i K-gruppens butiker i huvudstadsregionen, Birkala, Seinäjoki, Tammerfors, Åboregionen och Jakobstad. Att äta av produkten innebär inte någon omedelbar fara, men en långvarigare exponering för okratoxin A kan medföra en hälsorisk.

Konsumenter som köpt av produkten ombes returnera de felaktiga produkterna till inköpsstället eller sända förpackningen tom till adressen System Frugt Oy Ab, Bertel Jungs plats 5 c, 02600 Esbo. Produktens datummärkning eller partiidentifikation ska framgå av förpackningen. Inköpet gottgörs.

Mer information: Säljkoordinator Peppi Valonen-Säilä, System Frugt Oy Ab, tfn 010-328 4358

Bild på produkten:

 (Foto: System Frugt Oy Ab)