Mungbönor kan innehålla salmonella

Ett parti mungbönor återkallas från marknaden, eftersom partiet i fråga kan innehålla salmonellabakterier. Groddar av partiet misstänks ha samband med sjukdomsfall hos människor. Mungbörnorna i partiet i fråga är av kinesiskt ursprung och de har kommit till de finländska företagarna via en nederländsk företagare.

Återkallelsen gäller följande produkter:

• Aduki Oy, Ekologiska mungbönor 500 g, bäst före 8.4.2017 och 10.6.2017

• Oy MakroBios Ab, MakroBios Eko mungböna 500 g, bäst före 27.3.2017

• Organic Health Oy, Eko mungböna 500 g, bäst före 15.7.2017

Återkallelsen gäller inte produkter med en annan bäst före datummärkning än de ovan nämnda.

Produkterna har saluhållits i dagligvarubutiker och hälsokostaffärer på olika håll i landet sedan mars 2016. Återförsäljarna har instruerats att omedelbart ta bort produkterna från handeln. Konsumenter ombes slänga produkten eller kontakta stället som sålt produkten.

Mer information:

Aduki Oy, Lea Brusin-Helander, tfn 09 784646, e-post adu@aduki.fi

Oy MakroBios Ab, Tove Lazar, tfn 044 545 6777, e-post tove.lazar@makrobios.fi

Organic Health Oy, Jari Kuosa, tfn 050 559 1559, e-post info@organichealth.fi

 

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Elina Leinonen, tfn 050 373 2074, förnamn.efternamn@evira.fi

Bilder på produkterna: