Senapsfrön onämnda på knackkorv

Atria Suomi Oy meddelar att man återkallar knackkorv man tillverkat. Det rör sig om en produkt med namnet ”Atria 280 g Rehti Balkan Nakki och partierna Sista förbrukningsdag 26.5 – 12.6.2016 av den.

Tillverkaren har i sin egenkontroll uppdagat att dessa partier innehåller en allergen (senapsfrön), men det har inte nämnts i märkningarna på förpackningen till produkterna. Produkten är i övrigt helt ofarlig, men hos personer som är allergiska mot senap kan den orsaka symptom.

Tillverkaren informerade sina säljkanaler om återkallelsen måndagen den 23 maj och rådde dem att ta bort partierna i fråga från handeln. En del av partierna har saluhållits allt sedan 26.4.

Mer information ger Atrias konsumentservice, tfn 0800 128 742, kuluttajapalvelu@atria.com

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 38 68 416, förnamn.efternamn@evira.fi

 

Bild på produkten:

(Foto: Atria Suomi Oy)