Allergenfel i pizzatopping

Jokilaakson Juusto Oy har meddelat att man återkallat från handeln en produkt med namnet Vegaanin Pizzamuru, 175 g. Produkten har tillverkats på en linje, där mjölkprodukter hanteras, men det har inte nämnts i märkningarna på förpackningen. Produkten kan orsaka en allergisk reaktion hos personer som är allergiska mot mjölk.

Återkallelsen gäller endast bäst före datummärkningarna: 5.6.2017, 12.6.2017, 19.6.2017.

Mer detaljerad information om saken finner du på marknadsförarens webbplats: https://silva.fi/ajankohtaista/ (på finska).

Marknadsföraren instruerar konsumenterna på följande sätt: Mjölkallergiker som köpt av produkten ombes returnera de felaktiga produkterna till inköpsstället eller förpackningen tom till adressen Jokilaakson Juusto Oy, Lukkoilantie 33, 42100 Jämsä. Produktens datummärkning ska framgå av förpackningen. Inköpet gottgörs.

Mer information ger: Kvalitetschef Johanna Jokinen, Jokilaakson Juusto Oy, tfn 040 594 3655, myynti@silva.fi

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 386 8416, förnamn.efternamn@evira.fi

Bild på produkten:

 (Foto: Jokilaakson Juusto Oy)