För mycket tillsatsämne i lördagskorv

HKScan Finland Oy har meddelat att man återkallat från marknaden ”HK Lördagskorvstånd 1,5 kg” med sista förbrukningsdagen 16.8.2017.

Enligt tillverkaren kan produkten med kvalitetsfelet åtskiljas från andra produkter på grund av sin avvikande färg. Intag av produkten innebär ingen fara för normala konsumenter, men långvarig exponering för stora nitrithalter kan orsaka skadeverkningar. Produkten kan returneras till inköpsstället.

Produkterna har funnits på marknaden sedan 10.7.2017.

Konsumenter kan be om mer information vardagar kl. 10–14 från HKScan Finlands konsumenttjänst på det avgiftsfria telefonnumret 0800 05450. Konsumenttjänsten svarar på frågor också på HK:s Facebook-kanal och Twitter vardagar kl. 8–20.

På ytterligare frågor svarar också kvalitetschef Anne Paloranta, HKScan Finland Oy, tfn 010 570 2367, anne.paloranta(at)hkscan.com

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Sari Sippola, tfn 050 386 8430, förnamn.efternamn@evira.fi

Bild på produkten:

(Foto: HKScan Finland Oy)