Förbjudna sudanfärgämnen i chili och gurkmeja

I chili- och gurkmejapulver som den Esbobaserade firman Blumer, som i början av året upphörde med sin verksamhet, importerat konstaterades sudanfärgämnen som är förbjudna i livsmedel. Intag av produkterna innebär ingen omedelbar fara, men långvarigare exponering för sudanfärgämnen har i undersökningar konstaterats öka risken att insjukna i cancer.

Chili- och gurkmejapartierna i fråga har saluhållits av Helsingforsbaserade grosshandeln Ararat Ari Food mellan augusti 2016 och februari 2017, då produkterna togs bort från handeln.

På synligt plats i grosshandeln har lagts fram ett meddelande om att produkterna i fråga strider mot bestämmelserna, eftersom produkterna har köpts kontant och det inte är möjligt att på annat sätt nå enskilda konsumenter eller återförsäljare.

Bägge produkterna är indiska till sitt ursprung. Enligt vad myndigheterna fått veta är tillverkaren eller förpackaren till de felaktiga produkterna Samruthy Food Product.

Chilins bäst före datummärkning är 21.5.2018 och gurkmejans 31.8.2018.

Produktfelen uppdagades i en undersökningsoperation, om vilken Tullen publicerat ett meddelande: http://tulli.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/i-den-samordnade-opson-vi-insatsen-beslagtogs-forfalskade-livsmedel-i-finland-inriktades-insatsen-pa-forfalskade-kryddpartier

Mer information om operationen ger vid behov följande instanser:

Tullen:
Bevakningsdirektör Petri Lounatmaa, 040 332 2149

Helsingfors stads miljöcentral:
Livsmedelssäkerhetschef Riikka Åberg, 09 310 32010

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 386 8416, förnamn.efternamn@evira.fi

Bild på produkter:

 

Bilden av gurkmeja uppdaterad 28.4.2017 klockan 14.30