Aflatoxiner över det tillåtna gränsvärdet i ett parti skalad mandel

Ett parti skalad mandel på 635 kg som australienska Delinuts B.V. låtit tillverka och Green Taste Oy importerat har i Tullens undersökningar konstaterats innehålla mögeltoxinet aflatoxin i en mängd som överstiger det tillåtna gränsvärdet. Mandelpartiets bäst före datummärkning är 12/2014. Den färdigt förpackade produkten är förpackad i en påse på 220 gram. Produkten har också saluhållits i lösvikt.

Importören uppger att produkten sedan mitten av november saluhållits i dessa butiker: Kolonialvaruaffär Parhiala och Maustekeidas i Helsingfors, Kuudes Maku i Åbo och Reso, Ryytivakka i Vasa, Puneh Oriental i Mariehamn och Stockmann Delikatessen i Helsingfors, Vanda, Åbo och Uleåborg.

Produkten har återkallats och det borde inte längre finnas kvar mandlar av partiet i fråga i handeln.

Mer information ger: Green Taste Oy: Susanna Lajunen, tfn 09 6945779, info /files/images/at-merkki-kapea.gif : 0Kb  greentaste.fi

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av Överinspektör Marika Jestoi, tfn 040 487 7798, marika.jestoi /files/images/at-merkki-kapea.gif : 0Kb  evira.fi